Tổng công ty Phát triển Nhà và Đô thị HUD

Địa chỉ: Số 159 đường Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh